professor_pic
عباس روزبهانی

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش‌های داخلی

راهنمایی پایان نامه

جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله, ...)