professor_pic
پوپک عظیم پور تبریزی

فعالیت‌های اجرایی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله, ...)