professor_pic
ایرج نیک سرشت

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش‌های بین المللی

همایش‌های داخلی

داوری‌های انجام شده

راهنمایی پایان نامه

مشاوره پایان نامه