professor_pic
محمدرضا بختیاری زاده

مقالات چاپ شده در نشریات بین‌المللی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش‌های بین‌المللی

همایش‌های داخلی

پذیرش مسئولیت در قوای سه گانه

جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله, ...)