professor_pic
رضا کراچیان

مقالات چاپ شده در نشریات بین‌المللی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش‌های بین‌المللی

همایش‌های داخلی

فعالیت‌های اجرایی

راهنمایی پایان‌نامه

جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله, ...)