professor_pic
فرشاد فرشته حکمت

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

داوری‌های انجام شده

جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله, ...)

فعالیت‌های اجرایی