professor_pic
فرشاد فرشته حکمت

فعالیت‌های اجرایی

داوری‌های انجام شده

جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله, ...)