professor_pic
فرخ امینی فر

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

همایش‌های بین المللی

همایش‌های داخلی

جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله, ...)

فعالیت‌های اجرایی