professor_pic
حمید رضا عظیمی

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی و داخلی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله, ...)